Opi Suomea

Selkouutiset | Ruuan hinta

需要~6 分钟阅读时间

Ruuan hinta

Ruuan hinta on laskenut. Ruokatavaroiden hinnat ovat laskeneet jo 2 vuotta.

PTT eli Pellervon taloustutkimus uskoo, että ruuan hinnan lasku alkaa hidastua. Osa ruokatavaroista voi jopa kallistua. Esimerkiksi lihan ja maidon hinta on jo vähän noussut muualla Euroopassa, PTT kertoo.

Osa ruuan hinnoista voi kuitenkin vielä laskea. Esimerkiksi viljatuotteet voivat tulla halvemmiksi, PTT uskoo.

词汇

 • laskea v. 减少
 • lasku n. 减少
 • hidastua v. 变慢
 • kallistua v. 变贵
 • nousta v. 增加,提高, 站起来。比如 lapsi nousee sängystä 孩子从床上起来。主语是施动者,不需要接宾语。nostaa 也是同样的意思,但是需要有个受动的宾语,比如 mina nostan lapsen sängystä 我从床上把孩子抱起来
 • Muualla adv. 其他地方
 • Viljatuote n. 谷物产品。 vilja-tuote
 • tulla halvemmiksi 变得便宜。 halpa(便宜) - halvempi(更便宜) - halvemmiksi(变化得更便宜)。-ksi 是一种常用的语法形式

Genetiivi

 • Ruuan 是 ruoka的所有格形式
 • Ruokatavaroiden 是 ruokatavara 的 复数所有格形式
 • hinnan 是hinta的所有格形式

还有一个值得注意的地方

osassa ruokatavaroitaosa ruokatavaroista 都解释为食品的一部分,用法却不能弄混:

 • Osassa + partitiivi, 在句子里做是做地点状语。比如Hirvenmetsästys alkoi suuressa osassa Suomea lauantaina
 • Osa + :sta,在句子里做主语或者宾语。比如 Osa ruokatavaroista voi jopa kallistua

微信公众号id: suomeen

新浪微博id: 天天学芬兰语

<