Opi Suomea

Selkouutiset

需要~6 分钟阅读时间

​YLE的Selkouutiset系列是每一个学芬兰语的人应该看的。和代码君一样把它放到浏览器主页里,每天上网都能看到,也就不会错过了。 这次挑选8月18号的两篇短文具体学习。

文章一

Vastaanottokeskuksesta kantelu oikeusasiamiehelle

Kangasvuoren vastaanottokeskuksen toiminnasta on kanneltu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Vastaanottokeskus on Jyväskylässä.

Kantelussa sanotaan, että turvapaikanhakijat eivät ole saaneet vastaanottokeskuksessa riittävää hoitoa.

Kantelun ovat tehneet yksityiset ihmiset, joista osa on työskennellyt vastaanottokeskuksessa vapaaehtoistyössä.

Oikeusasiamies kertoo, että Suomessa on tehty vastaanottokeskuksista noin kymmenen kantelua.

翻译

芬兰国会监察员收到对Kangasvuori的难民收容中心职能的投诉。Kangasvuori是位于Jyväskylä的一个地方。
投诉指出难民们没有得到应有的照顾。
这份投诉是由私人发起的,一部分发起者是在难民收容中心工作的志愿者。
监察员指出,在芬兰已经约有10起对难民收容中心的投诉了。

  • eduskunta n. 国会
  • vastaanotto-keskus n. 难民收容中心。vastaanotto 酒店前台或者接待处 reception-desk,这个词一定见过吧
  • kantelu n.(正式的)投诉
  • oikeus-asiamies n. 专门处理投诉的政府官员, 监察员
  • turva-paikan-hakija n. 安全-地方-申请者,难民 (haku就是网站上的搜索, 见过吧? hakukone搜索引擎)
  • vapaaehtois-työ n. 志愿工作者

文章二

Suomen väkiluku kasvussa

Suomen väkiluku kasvoi alkuvuonna. Väkiluku oli heinäkuussa lähes 5,5 miljoonaa.

Väkiluku kasvoi yli 8 500 henkilöllä. Väkiluku kasvoi, koska ulkomailta muutti paljon ihmisiä Suomeen.

Suomessa syntyy nyt vähemmän ihmisiä kuin aiemmin. Kuolleita oli heinäkuussa enemmän kuin syntyneitä.

翻译

芬兰人口数今年年初有了增长。7月份人口数到了将近550万。
人口数增长超过了8500人,其原因是大量的外来人口。
芬兰现在的出生率下降。7月份死亡人数比出生人数多。

  • väki-luku n. 人口-数
  • Kuolleita adj.(形容词复数)死亡了的(人)

这篇很简单,但是要自己写得这么通俗易懂又没语法错误就有难度了。多读几遍找找语感,你能关上书重复出来吗?

微信公众号id: suomeen

新浪微博id: 天天学芬兰语

<